กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว. พบจำนวนทั้งสิ้น 19 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกาเหว่าที่บางเพลง
เลขเรียก
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องนวนิยายไทย.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนของโลก
เลขเรียก920.02
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าโลก
เลขเรียก327.73
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องสหรัฐอเมริก - - การสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฉากญี่ปุ่น
เลขเรียก915.2
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องญี่ปุ่น - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , ญี่ปุ่น - - ความเป็นอยู่และประเพณี.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชมสวน
เลขเรียก935.9
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องสวนดอกไม้. , ดอกไม้. , ไม้ประดับ.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องซูสีไทเฮา
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องซูสีไทเฮา. , จีน - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมคดี
เลขเรียก294.315
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องธรรมะ. , พุทธศาสนากับสังคม.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันเทิงเริงรมย์
เลขเรียก791.437
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องภาพยนต์ - - ประวัติศาสตร์. , ละคร - - ประวัติและวิจารณ์.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไผ่แดง
เลขเรียก
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องนวนิยายไทย.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝรั่งศักดินา
เลขเรียก321.3
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องศักดินา.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพม่าเสียเมือง
เลขเรียก959.1
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องพม่า - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพื่อนนอน
เลขเรียกรส
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องเรื่องสั้นไทย. , เพื่อนนอน.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยิว
เลขเรียก305.892
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องยิว.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราโชมอน
เลขเรียก896.62
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องบทละครญี่ปุ่น.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัยรุ่น
เลขเรียก649.125
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องวัยรุ่น. , วัยรุ่น - - ปัญหา. , จิตวิทยาวัยรุ่น.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสงครามผิว
เลขเรียก323.119
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องคนผิวดำ - - แอฟริกาใต้ (ประเทศ). , ชาติพันธุ์.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสามก๊ก ฉบับบนายทุน ตอน เบ้งเฮ็ก ผู้ถูกกลืนทั้งเป็น
เลขเรียก895.13
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องสามก๊ก - - ตัวละคร. , นวนิยายจีน.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสี่แผ่นดิน
เลขเรียก
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่องนวนิยายไทย. , สี่แผ่นดิน.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 4 เล่ม