กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นคร พจนวงพงษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย (ทุกฉบับ)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งนคร พจนวงพงษ์
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ. , รัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ขวัญนคร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม