กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จิรนิติ หะวานนท์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งจิรนิติ หะวานนท์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม