กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคดีปกครองใกล้ตัว : ชาวบ้านฟ้องราชการ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีปกครองใกล้ตัว
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
หัวเรื่องการปกครองท้องถิ่น - - คดี. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม