กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ดวงพร เกี๋ยงคำ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือ Dreamweaver MX 2004
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
หัวเรื่องดรีมวีเวอร์. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์. , การพัฒนาเว็บไซต์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ Outlook 2007 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.57
ผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
พิษณุ ปุระศิริ
หัวเรื่องไมโครซอฟท์เอาท์ลุค 2007 , โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ Power Point 2010
เลขเรียก005.58
ผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
หัวเรื่องไมโครชอฟท์เพาเวอร์พอยท์.
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน Office 2019 (Office 365)
เลขเรียก005.3684
ผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
หัวเรื่องไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์ ไอดีซี พรีเมียร์ ไอดีซี พรีเมียร์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสร้างเว็บไซท์ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
หัวเรื่องเว็บไซท์.
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอินไซท์ : Dreamweaver 8
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
หัวเรื่องดรีมวีเวอร์. , เว็บไซต์ -- การออกแบบ. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม