กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาล
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ - ไทย. , รัฐบาล - ไทย. , คณะรัฐมนตรี - ไทย. , บรรหาร ศิลปอาชา , 247 ,
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม