กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วินทร์ เลียววาริณ พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความน่าจะเป็นบนเส้นขนาน
เลขเรียกรส
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , ความน่าจะเป็นบนเส้นขนาน.
สำนักพิมพ์Openbooks
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดินไปให้สุดฝัน
เลขเรียก
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่องนวนิยาย.
สำนักพิมพ์113 สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาว
เลขเรียกรส
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , เดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาว.
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิยายข้างจอ
เลขเรียก
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่องนวนิยาย.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
เลขเรียก
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่องนวนิยาย. , ประชาธิปไตยบนเส้นขนาด.
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่องสิ่งมีชีวิต - - รวมเรื่อง. , ปรัชญา - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องปีกแดง
เลขเรียก
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่องนวนิยาย. , ปีกแดง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยาแก้สมองผูก ตราควายบิน
เลขเรียก
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่องนวนิยาย. , ยาแก้สมองผูก ตราควายบิน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกใบที่สองของโม
เลขเรียก
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่องนวนิยาย. , โลกใบที่สองของโม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดปกดำกับใบไม้สีแดง
เลขเรียกรส
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน
เลขเรียกรส
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหนึ่งวันเดียวกัน
เลขเรียกรส
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , หนึ่งวันเดียวกัน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลังอานบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
หัวเรื่องนวนิยาย.
สำนักพิมพ์113 สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม