กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พนิดา พานิชกุล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขเรียก004
ผู้แต่งพนิดา พานิชกุล
หัวเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ. , คอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Software engineering
เลขเรียก005.1
ผู้แต่งกิตติ ภักดีวัฒนะกุล
พนิดา พานิชกุล
หัวเรื่องวิศวกรรมซอฟต์แวร์. , ซอฟต์แวร์.
สำนักพิมพ์ เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม