กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พัลลภ บัวสุวรรณ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 7
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งพัลลภ บัวสุวรรณ
หัวเรื่องรำไพพรรณี, สมเด็จพระนางเจ้า.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม