กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สรจักร พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวิญญาณครวญ
เลขเรียก
ผู้แต่งสรจักร
หัวเรื่องวรรณกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องศพข้างบ้าน
เลขเรียก
ผู้แต่งสรจักร
หัวเรื่องวิญญาณ.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศพใต้เตียง
เลขเรียกรส
ผู้แต่งสรจักร
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , ศพใต้เตียง.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศพท้ายรถ
เลขเรียก
ผู้แต่งสรจักร
หัวเรื่องวรรณกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม