กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประสาร เปรมะสกุล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องชีววิถีแนวใหม่พิชิตมะเร็งพ่ายใน 2 เดือน
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งประสาร เปรมะสกุล
หัวเรื่องมะเร็ง - - การรักษา.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลดความดันเลือด ด้วยตนเอง
เลขเรียก616.132
ผู้แต่งประสาร เปรมะสกุล
หัวเรื่องความดันเลือดสูง - - การรักษา.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม