กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องGlobal Exhibitions' 2006
เลขเรียก338.74
ผู้แต่งอิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
หัวเรื่องการแสดงสินค้า - - ไทย. , การแสดงสินค้า - - ธรรมเนียบนาม.
สำนักพิมพ์อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้ OFC & OBU
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
หัวเรื่องการบริหารธุรกิจ. , กลยุทธ์ทางธุรกิจ.
สำนักพิมพ์อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำอย่างไรเมื่อต้องกู้เงินธนาคาร : Get Money from Bank It's So Easy
เลขเรียก332.7
ผู้แต่งอิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
หัวเรื่องการกู้ยืม. , สินเชื่อ. , ธนาคารพาณิชย์ - - ไทย.
สำนักพิมพ์อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมากกว่าเรื่องบัญชี สำหรับผู้บริหาร : More than Account for MD
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
หัวเรื่องการบริหารธุรกิจ. , ผู้บริหาร.
สำนักพิมพ์อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม