กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุธีร์ นวกุล พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง119 ทางลัดขจัดปัญหา Notebook
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่องแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์. , คอมพิวเตอร์. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMicrosoft Office 2016 ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่องไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบทุกเรื่อง คอมมือใหม่ (ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียก004
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016
เลขเรียก005.46
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่องวินโดว์ส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , ไมโครซอฟต์วินโดวส์ 10 , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์) , ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการแต่งภาพและใช้งาน Photoshop CS 2
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่องโฟโตซอป ซีเอส 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม