กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศุลีพร บุญบงการ, ผู้แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องTools for success : 94 เครื่องมือสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งTurner, Suzanne
ศุลีพร บุญบงการ, ผู้แปลศรชัย จาติกวณิช, เรียบเรียง
หัวเรื่องการบริหารจัดการ. , Tools for success.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ชนะใจคน : Dealing with difficult people
เลขเรียก153.6
ผู้แต่งบริงคแมน, ริก
ศุลีพร บุญบงการ, ผู้แปล
หัวเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคล. , ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล. , จิตวิทยาอุตสาหกรรม.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม