กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรู้ทันภาษา รู้ทันการเมือง
เลขเรียก495.918
ผู้แต่งเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
หัวเรื่องภาษาไทย - - แง่การเมือง. , ภาษาไทย - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม