กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อนุสร จันทพันธ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน
เลขเรียก294.315
ผู้แต่งอนุสร จันทพันธ์
หัวเรื่องพุทธศาสนา - - จิตวิทยา. , จิตวิทยาสังคม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม