กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
หัวเรื่องการสื่อสาร. , การจูงใจ (จิตวิทยา).
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม