กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ปราณี กล่ำส้ม พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องย่านเก่าในกรุงเทพฯ
เลขเรียก959.311
ผู้แต่งปราณี กล่ำส้ม
หัวเรื่องโบรารณสถาน - - กรุงเทพฯ. , กรุงเทพฯ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม