กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กิ่งแก้ว อัตถากร, ผู้แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคัมภีร์อุทาน
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกิ่งแก้ว อัตถากร, ผู้แปล
หัวเรื่องพุทธศาสนา. , กอบกิจ กิติคุณ - - อนุสรณ์งานศพ.
สำนักพิมพ์พิมพ์พรรณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพลโต : วันสุดท้ายของโสคราตีส
เลขเรียก141
ผู้แต่งเทรดเดนนิค, ฮิวห์
กิ่งแก้ว อัตถากร, ผู้แปล
หัวเรื่องปรัชญา.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม