กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อนุพงศ์ ธรณินทร์, ผู้แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจัดการคนเจ้าปัญหา ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งซอลเตอร์, ไบรอัน
อนุพงศ์ ธรณินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารเจ้านายให้ได้ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658
ผู้แต่งแซนด์, แมนน์
อนุพงศ์ ธรณินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่องการบริหาร. , ผู้บริหาร.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม