กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมิท, เจน พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องฝึกนิสัยพัฒนางานให้สำเร็จ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสมิท, เจน
อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่องการบริหาร. , ผู้บริหาร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม