กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องฝึกนิสัยพัฒนางานให้สำเร็จ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสมิท, เจน
อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่องการบริหาร. , ผู้บริหาร.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างกายไม่เคยโกหก : What every body is saying
เลขเรียก302.222
ผู้แต่งนาวาร์โร,โจ
อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่องภาษาท่าทาง. , การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด.
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม