กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นฤมล สอาดโฉม พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เลขเรียก658.155
ผู้แต่งนฤมล สอาดโฉม
หัวเรื่องการบริหารความเสี่ยง. , การจัดการองค์กร.
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม