กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชวนิต ศิวะเกื้อ, ผู้แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งเอนริเกซ์, ฮวน
ชวนิต ศิวะเกื้อ, ผู้แปล
หัวเรื่องเทนโนโลยี - - แง่สังคม. , พันธุศาสตร์ - - แง่สังคม.
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม