กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บริงคแมน, ริก พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์ชนะใจคน : Dealing with difficult people
เลขเรียก153.6
ผู้แต่งบริงคแมน, ริก
ศุลีพร บุญบงการ, ผู้แปล
หัวเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคล. , ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล. , จิตวิทยาอุตสาหกรรม.
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม