กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 53 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรมธนารักษ์บริหารทรัพย์สิน เพื่อแผ่นดินและประชา
เลขเรียกสร 332.4
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรอบแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2553
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องกรอบแผนงานโครงการ.
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดประมาณการต้นทุนการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์. , จารุวรรณ คงเพชร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา 10 บาท ออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย : ศึกษากรณีผลกระทบจากการยกเลิกการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา 10 บาท
เลขเรียกเอกสาร 332.4
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์ - - ไทย , เงินตรา - - ไทย
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมระดมความคิดใน Management Lad
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์บริหารจัดการที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความจำเป็นในการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานธนารักษ์ จังหวัดสุรินทร์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องการปรับปรุงอาคาร.
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ ภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือติดต่อราชการกรมธนารักษ์ 2561
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางปฎิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , กรมธนารักษ์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฎิบัติราชการสำหรับราชพัสดุจังหวัด
เลขเรียก351.712
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ - - คู่มือ. , ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2522
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ข้าราชการกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ การประชุม/สัมมนา ผู้บริหารงานที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2539
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการประชุมสัมมนา ผู้บริหารงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องผู้บริหาร.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ทั่วประเทศ ระดับ 3 - 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องโครงการฝึกอบรม.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตรช่างสำรวจทั่วราชอาณาจักร ระดับ 1 - 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องโครงการฝึกอบรม.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานโครงการในความรับผิดชอบ ของ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ราชพัสดุที่จะพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ - - นครปฐม.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักบริหารพัสดุ รุ่น 26
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องนักบริหาร. , การบริหาร.
สำนักพิมพ์ธีรานุสรณ์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการดำเนินงาน ตามผลสรุปการแบ่งกลุ่มสัมมนา ในการประชุมสัมมนา / ฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2534 - 2535
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องผลการดำเนินงาน.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องการประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2541
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องการตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2540
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องแผนปฏิบัติงาน.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2540
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องแผนปฏิบัติงาน.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2544
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องแผนปฏิบัติงาน.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบที่ 4 ของ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2538 - 2540
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องงบประมาณ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบที่ 4 ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องแผนอัตรากำลัง.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบที่ 4
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องการจัดส่วนราชการ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ กฎกระทรวง และระเบียบฯ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2518
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาคผนวก ก คู่มือแนวทางปฎิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานการประเมินราคาที่ดินคราวละมากแปลงเพื่อใช้เป็นคู่มือปฎิบัติงานประเมินราคาที่ดินรายแปลง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องการประเมินราคาที่ดิน.
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบทะเบียนที่ราชพัสดุและระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบ คำสั่งและข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับ 'สวัสดิการกรมธนารักษ์ '
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องสวัสดิการข้าราชการ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายการมาตราฐานการก่อสร้างอาคาร กรมธนารักษ์ 2537
เลขเรียก690
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องการก่อสร้าง - - มาตรฐาน. , อาคาร -- การก่อสร้าง. , กรมธนารักษ์ - - กองแบบแผนและก่อสร้าง.
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินราคาที่ดินรายแปลงโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ2551
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องการประเมินที่ดิน. , กรมธนารักษ์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร เทคนิคการควบคุมคุณภาพการผลิตเหรียญตัวเปล่าโลหะมีค่า ณ AUSTRIAN MINT ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 6 - 28 พฤศจิกายน 2542
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2523 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องรายงานประจำปี 252 , , รายการประจำปี - - กรมธนารักษ์. , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2525 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องรายงานประจำปี 252 , , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี 346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องกรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี , กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง , ที่ราชพัสดุ , เงินตราไทย , ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 กรมธนารักษ์
เลขเรียกรป
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องกรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี. , กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมธนารักษ์
เลขเรียก332.405
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องกรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี. , กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวารสาร กรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผล การประชุมสัมมนา ผู้บริหารงานที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2541
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสวนเบญจกิติ
เลขเรียก712.5
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องสวนพฤกษศาสตร์สมเด็ตพระนางเจ้า , สิริกิติ์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2542-2554 = Conage of the Rattanakosin Era A.D. 1999-2011
เลขเรียกอ 737.49593
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์ไทย , เงินตรา - - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
เลขเรียก712.5
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก. , สวนสาธารณะ - - ไทย.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2540
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องงบประมาณ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย สำหรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2538
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องงบประมาณ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย สำหรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องงบประมาณ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม