กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เลขเรียกอ 390.22
ผู้แต่งวัฒนธรรม, กระทรวง
หัวเรื่องราชาภิเษก - - ไทย , ไทย - - ประวัติศาสตร์ , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก895.914
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องหนังสืออนุสรณ์งานศพ. , ความสามัคคี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เลขเรียกอ 390.22
ผู้แต่งวัฒนธรรม, กระทรวง
หัวเรื่องราชาภิเษก - - ไทย , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย , ราชาภิเษก - - ไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1997)
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัย : เรื่องเล่าจากพิพิธภัณฑ์ชุมชนภาคกลางที่ประสบมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554
เลขเรียก069
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องพิพิธภัณฑ์ - - ภาคกลาง. , พิพิธภัณฑ์ - - ไทย. , พิพิธภัณฑ์ - - อุทกภัย.
สำนักพิมพ์เดือนตุลาคม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม