กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วมสมัย
เลขเรียก351.5930
ผู้แต่งธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วมสมัย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
หัวเรื่องการปฎิรูประบบราชการ. , ระบบราชการ. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม