กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประสิทธิ์ จ้อยร่อย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งประสิทธิ์ จ้อยร่อย
หัวเรื่องเทศน์มหาชาติ. , การสวดมนต์ - - พุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม