กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
เลขเรียก352.059
ผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หัวเรื่องข้าราชการ - - การทำงาน. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย. , ข้าราชการ - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี พ.ศ. 2546
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หัวเรื่องบริการสาธารณะ. , ระเบียบปฏิบัติราชการ.
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานการติดตามและประเมินผล การลดขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
เลขเรียก352.439
ผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หัวเรื่องการปฏิบัติราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สุขุมวิทมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม