กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดินของสถาบันราชการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เลขเรียก711.551
ผู้แต่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่องการใช้ที่ดิน - - กรุงเทพฯ. , ส่วนวิสาหกิจ - - กรุงเทพฯ.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าลพบุรี
เลขเรียก711.3
ผู้แต่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่องผังเมือง - - ลพบุรี.
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบัญชีแสดงปริมาณงาน โครงการสวนสันติพร กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่องสวนสันติพร กระทรวงการคลัง.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดประกอบแบบ โครงการสวนสันติพร กระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่องสวนสันติพร กระทรวงการคลัง.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม