กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักกฎหมาย คดีปกครองมหานคร พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณคดีปกครอง พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักกฎหมาย คดีปกครองมหานคร
หัวเรื่องศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย คดีปกครองมหานคร
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม