กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเทิดไท้จอมกษัตริย์ นักปราชญ์ไอซีที
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สุทธิการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม