กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประชุมประกาศตราประจำตำแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องเครื่องหมายราชการ - รัชกาลที่ , , เครื่องหมายราชการไทย. , หนังสือที่ระลึก.
สำนักพิมพ์สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรรณานุกรมและสาระสังเขป
เลขเรียก012
ผู้แต่งสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่องสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้า - - บรรณานุกรม. , สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพรนางเจ้า- - สาระสังเขป.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม