กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระเทพดิลก พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกาลามสูตร พูดไว้อย่างไร ?
เลขเรียก294.31
ผู้แต่งพระเทพดิลก
หัวเรื่องธรรมะ. , พระสูตร.
สำนักพิมพ์พรศิลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม