กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
หัวเรื่องไทย - - การเมืองและการปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม