กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมศิลปกร พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกรมศิลปกร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
สำนักพิมพ์กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
เลขเรียก610.959
ผู้แต่งกรมศิลปกร
หัวเรื่องการแพทย์ - - ไทย. , แพทย์แผนโบราณ - - ไทย. , สมุนไพร - -ไทย. , การรักษาโรค - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม