กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ล้อม เพ็งแก้ว พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเสนาะเสน่ห์ สำนวนไทย
เลขเรียก495.917
ผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว
หัวเรื่องภาษาไทย - - สำนวนโวหาร. , ภาษาไทย - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม