กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการมอบอำนาจให้จังหวัด
เลขเรียก352.004
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องการพัฒนาจังหวัด - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดกระทรวงมาดไทย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องการวางพัฒนาระดับจังหวัด.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม