กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ : สำนักนายกรัฐมนตรี พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ : สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องระบบบริหารภาครัฐ.
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ(พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ : สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการปฎิรูประบบราชการ. , ระบบราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม