กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานจัดการทรัพยากรน้ำ
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หัวเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ. , นโยบายเศรษฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม