กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการคิดเชิงมโนทัศน์ : Conceptual thinking
เลขเรียก153.4
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่องความคิดและการคิด. , ความคิด.
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักพูดขั้นเทพ : ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่องการพูด. , วาทศิลป์.
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปฏิรูปครบวงจร : สู่ยุคเรืองรองของเมืองไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่องการปฏิรูปสังคม - - ไทย.
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม