กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ค็อกซ์, ฟิลลิป. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือระบบความปลอดภัยบน Windows 2000
เลขเรียก005.8
ผู้แต่งค็อกซ์, ฟิลลิป.
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์ - - การควบคุมการเข้าถึง. , ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์. , การคุ้มครองซอฟต์แวร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม