กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อภิรักษ์ คำสกุล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการ OUTSOURCE งานขนส่งเหรียญกษาปณ์ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สิราริยกุล โดย นายอภิรักษ์ คำสกุล รหัสนักศึกษา 4914971631
เลขเรียกp0017
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์ ไทย.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานช่วยอำนวยการผู้บริหารระดับสูง (ผลงานที่เป็นผลการดำเนินที่ผ่านมา)...เรื่องการพัฒนางานช่วยอำนวยการในฐานะเลขานุการนักบริหารระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ
เลขเรียก
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว. , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว.
สำนักพิมพ์สำนักบริหารกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม