กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฐินพระราชทานของวุฒิสภา พุทธศักราช 2544
เลขเรียก328.31
ผู้แต่งกองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่องกฐินและผ้าป่า.
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งกองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จำนงค์ ทองประเสิร์ฐประยอม ซองทอง
หัวเรื่องภาษาไทย - คำ. , ภาษาไทย - การใช้ภาษา. , ภาษาไทย - ตัวสะกด. , ภาษาไทย - คำศัพท์.
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม