กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จำนงค์ ทองประเสิร์ฐ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งกองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จำนงค์ ทองประเสิร์ฐประยอม ซองทอง
หัวเรื่องภาษาไทย - คำ. , ภาษาไทย - การใช้ภาษา. , ภาษาไทย - ตัวสะกด. , ภาษาไทย - คำศัพท์.
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม