กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นริศรา ด้วงศาลเจ้า พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ (ERP) ในการจัดทำและควบคุมงบประมาณ กรณีศึกษาเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ นริศรา ด้วงศาลเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขเรียก658.052
ผู้แต่งนริศรา ด้วงศาลเจ้า
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารระบบงานงบประมาณของสำนักกษาปณ์ด้วยระบบ ERP ให้มีประสิทธิภาพ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนริศรา ด้วงศาลเจ้า
หัวเรื่องการบริหารระบบงาน. , นริศรา ด้วงศาลเจ้า- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมาณการรายจ่ายเงินทุนเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งนริศรา ด้วงศาลเจ้า
หัวเรื่องด้านกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนริศรา ด้วงศาลเจ้า
หัวเรื่องการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน. , นริศรา ด้วงศาลเจ้า- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โดย นางสาวนริศรา ด้วงศาลเจ้า ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว
เลขเรียก
ผู้แต่งนริศรา ด้วงศาลเจ้า
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม