กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
หัวเรื่องพุทธปรัชญา. , พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.
สำนักพิมพ์ฟรีมายด์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม