กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเล่าเรื่องอย่างผู้นำ
เลขเรียก658
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
หัวเรื่องการบริหาร. , นักบริการ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม