กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมชาติ กิจยรรยง พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
หัวเรื่องการฝึกอบรม.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลิกชีวิตใหม่ให้สำเร็จ
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
หัวเรื่องความสำเร็จ - - แง่จิตวิทยา.
สำนักพิมพ์แอล.ที.เพรส
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะการพูดที่ครองใจคน
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
หัวเรื่องการพูด. , วาทศิลป์.
สำนักพิมพ์เพชรประกาย
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
หัวเรื่องการพูด. , วาทศิลป์.
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม